Okolie Smrečian je vyhľadávaným miestom pre milovníkov cykloturistiky aj vďaka množstvu zaujímavých cestičiek. Avšak doteraz Smrečanom oficiálne vyznačená cyklotrasa chýbala a cyklisti sa museli spoľahnúť na mapu, GPS-ko alebo dobrú intuíciu. Od leta sa to zmení a Smrečany bude pretínať nielen jedna cyklotrasa, ale rovno dve...
Prvá z pripravovaných cyklotrás bude na trase Liptovský Ondrej - Smrečany - Trstené

Smrečany z novej cyklotrasy

Hneď na úvod čaká cyklistov dlhé stúpanie z Lipt. Ondreja na Veternú Porubu. V mieste, kde niekedy bola osada Svätý Štefan sa dostanú na asfaltku s pekným panoramatickým výhľadom, ktorá ich privedie až do našej obce. Plánovaná cyklotrasa bude križovať námestie pri evanielickom kostole a ďalej povedie popri obecnom múzeu a našej najväčšej pamiatke - kostolíku Obetovania Pána z roku 1349. Cyklotrasa pokračuje smerom na Laništia, kde pri Jaloveckom mostíku mení smer a nasleduje zjazd do Trsteného, odkiaľ sa dá pokračovať po už vyznačených cyklotrasách.

Druhá cyklotrasa povedie po trase Liptovský Mikuláš - Smrečany - Žiarska dolina

Cyklotrasa LM - Smrečany -Žiarska dolina

Plánovaná cyklotrasa začína na okraji Liptovského Mikuláša, za stanicou Hasičského a záchranného zboru a pokračuje popod záhradky. Ďalej bude nasledovať stúpanie až na Nicovô, odkiaľ sa nám ponúkne, ako odmena za vynaloženú námahu, pekný výhľad na celý Liptov a Tatry. Cyklotrasa odbočí doľava na Smrečany, ale určite sa oplatí si ju o "pár metrov" predĺžiť a navšíviť monumentálny pamätník víťazstva v II. svetovej vojne. Cyklotrasa pretne Smrečany z juhu na sever a pokračuje do ústia Žiarskej (bývalej Smrečianskej) doliny. Komu nebude trasa stačiť, môže pokračovať, napríklad hore dolinou na Žiarsku chatu.

Mapy nových cyklotrás v Smrečanoch

Trasy pripravuje Slovenský cykloklub v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Liptov a samosprávami v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.